Μύθοι και Αλήθειες για τα Ακουστικά Βαρηκοΐας

Στον παρόν άρθρο γίνεται μία προσπάθεια αποσαφήνισης κάποιων από τις λανθασμένες αντιλήψεις που σχετίζονται με τα ακουστικά βαρηκοΐας. Δυστυχώς, στη χώρα μας η ενημέρωση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα είναι ελλιπής ενώ πολλές φορές και παραπλανητική. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε κάποιες αναλήθειες.

Μύθος: Τα ακουστικά βαρηκοΐας επαναφέρουν την ακοή στα φυσιολογικά επίπεδα.
Αλήθεια: Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν επαναφέρουν την ακοή στα φυσιολογικά επίπεδα, δεν θεραπεύουν την βαρηκοΐα, αλλά βελτιώνουν και παρέχουν όφελος στην επικοινωνία του ατόμου. Μπορούν να βελτιώσουν την ακοή και τις ακουστικές ικανότητες στα διάφορα ακουστικά περιβάλλοντα με αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής του βαρήκοου ατόμου.

Μύθος: Ο ασθενής μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα και χρόνο αγοράζοντας ακουστικά βαρηκοΐας από το διαδίκτυο.
Αλήθεια: Όταν ο ασθενής συνεργαστεί με κάποιον ακοολόγο δεν αγοράζει μόνο ακουστικά αλλά ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών φροντίδας που εγγυάται την επιλογή του κατάλληλου ακουστικού βαρηκοΐας, την ορθή και αποτελεσματική ρύθμισή του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ανάγκες του ασθενούς. Επιπλέον, απολαμβάνει υπηρεσίες απαραίτητες για την ασφαλή και ολοκληρωμένη αποκατάσταση της ακοής.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι:
• Αξιολόγηση της ακοής.
• Παραπομπή για ιατρική φροντίδα εφόσον χρειαστεί.
• Αξιολόγηση λειτουργίας των ακουστικών βαρηκοΐας.
• Επαλήθευση και επιβεβαίωση της εφαρμογής των ακουστικών βαρηκοΐας.
• Καθοδήγηση του ασθενούς σχετικά με την ορθή χρήση των ακουστικών.
• Συνεδρίες επαναξιολόγησης και υποστήριξης του ασθενούς (Follow-up).
• Άμεση αντιμετώπιση βλαβών.
• Συμβουλευτική

Μύθος: Τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να βλάψουν την ακοή.
Αλήθεια: Τα ακουστικά βαρηκοΐας ΔΕΝ βλάπτουν την ακοή εφόσον επιλεγούν, τοποθετηθούν και ρυθμιστούν κατάλληλα από Ακοολόγο.


Μύθος: Ασθενής με μέτριο έλλειμμα ακοής δεν χρήζει ακουστικών βαρηκοΐας.
Αλήθεια: Κάθε άνθρωπος με έλλειμμα ακοής έχει διαφορετικές ακουστικές ανάγκες. Ο ασθενής συνεργαζόμενος με έναν ακοολόγο μπορεί να προσδιορίσει τις ανάγκες του και να συναποφασίσει κατά πόσο χρήζει ή όχι ακουστικών βαρηκοΐας και κατά πόσο αυτά μπορούν να βελτιώσουν την ακοή του βαρήκοου.

Μύθος: Η χρήση δύο ακουστικών βαρηκοΐας δεν είναι απαραίτητη.
Αλήθεια: Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει δύο αυτιά. Η αμφίπλευρη ακοή βοηθά τον άνθρωπο να εντοπίζει την πηγή του ήχου, να κατανοεί την ομιλία καλύτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα ενώ απολαμβάνει ποιοτικότερη και φυσικότερη αίσθηση του ήχου. Οι περισσότεροι ασθενείς που χρησιμοποιούν δύο ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να κατανοήσουν αποτελεσματικότερα την ομιλία σε σχέση με τους χρήστες ενός ακουστικού.

Μύθος: Τα αόρατα ακουστικά βαρηκοΐας είναι η ιδανικότερη επιλογή.
Αλήθεια: Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ακουστικών βαρηκοΐας και όλοι εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το σημαντικότερο για την αγορά ενός ακουστικού βαρηκοΐας είναι ο προσδιορισμός των αναγκών κάθε ανθρώπου που προκύπτει από την πάθηση, την έκταση του προβλήματος και τις ακουστικές ανάγκες του ατόμου. Επειδή κάποιος φίλος φορά ένα συγκεκριμένο τύπο ακουστικού, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ίδιος τύπος είναι κατάλληλος και για το άτομο που προτίθεται να αποκτήσει ένα ακουστικό.

Άρθρο του Μαρκάτου Νίκου

Κλινικού Ακοολόγου

 

Free Joomla! template by Age Themes