Περι Ακοής...

Ακοή.

Μιά υποτιμημένη αίσθηση, ένας κόσμος ανεξερεύνητος. 

Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εκτιμούν κάτι που θεωρούν δεδομένο έως ότου το χάσουν. Έτσι συμβαίνει και με την ακοή. Οι διάφορες συχνότητες που συλλέγονται απο το πτερύγιο του ωτός, ανά κατευθύνονται στον έξω ακουστικό πόρο, και καταλήγουν στο τύμπανο, μετασχηματίζονται σε μηχανική κίνηση των οσταρίων του μέσου ωτός και πάλι μετασχηματίζονται σε κύματα στον κοχλία, όπου συλλαμβάνονται από το όργανο Corti και γίνονται ηλεκτρικά σήματα τα οποία μέσω των νεύρων του εγκεφάλου καταλήγουν στα ακουστικά κέντρα του εγκεφάλου δίνοντας μας την αίσθηση της ακοής... 

Σε όλη αυτή τη διαδρομή, πολλά μπορούν να συμβούν, πολλές παράμετροι μπορούν να αλλάξουν αλλοιώνοντας το τελικό αποτέλεσμα, άρα και την αίσθηση της ακοής. Αλλοιώνοντας όμως την αίσθηση της ακοής, αλλοιώνεται και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται παραστατικά η διαδικασία της ακοής.

 

Free Joomla! template by Age Themes