Διαδικασία Εφαρμογής Ακουστικού

Η σωστή διαδικασία εφαρμογής ακουστικών βαρηκοΐας σε ενήλικες περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείται.

  1. Ακοολογική αξιολόγηση της κατάστασης. Έλεγχος του ακοογράμματος και συναφών εξετάσεων, αναγνώριση του τύπου της βαρηκοΐας.
  2. Οτοσκοπικός έλεγχος του έξω ακουστικού πόρου ως προς την ανατομία, την καθαριότητα και την κλινική κατάσταση της περιοχής.
  3. Συνεργασία με τον ΩΡΛ Ιατρό που παρακολουθεί το βαρήκοο για την πραγματοποίηση Τονικής ακοομετρία, τυμπανομετρία, ομιλητική ακοομετρία έλεγχος UCL, MCL.
  4. Επιλογή κατάλληλου ακουστικού για τον βαρήκοο με βάση συγκεκριμένα κριτίρια. (Κριτήρια επιλογής ακουστικού)
  5. Εφαρμογή και αξιολόγηση του ακουστικού βαρηκοΐας.
  6. Verification της εφαρμογής του ακουστικού με Επαλήθευση Εφαρμογής Ακουστικού.
  7. Αξιολόγηση βάσει ομιλιτικής ακοομετρίας ανοικτού πεδίου (Test of speech recognition in an Open Field).
  8. Amplified Visible Speech Mapping VSM - Χαρτογράφηση Ενισχυμένης Ομιλίας
  9. Σχεδιασμός follow-up συνεδριών και προγραμματισμός σταδιακής προσαρμογής της ενίσχυσης.
  10. Τελική αξιολόγηση του ακουστικού ως προς τη χρήση μετά απο δεδομένη χρονική περίοδο βάσει ερωτηματολογίου.

Αντίστοιχα πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται για εφαρμογή ακουστικων σε ανήλικους, βρέφη ή υπερήλικες.

Πηγή AudiologyOnline

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes