Ένα ή Δύο Ακουστικά;

Η ακοή λειτουργεί ως σύστημα δύο αισθητιρίων (αυτιά) που μεταφέρουν ηλεκτρικό σήμα στα ακουστικά κέντρα του εγκεφάλου. Ο άνθρωπος είναι "σχεδιασμένος" να ακούει με τη χρήση και των δύο αυτιών. Όπως να βλέπει με δύο μάτια ή να περπατάει με δύο πόδια. Όσο υγιές κι αν ειναι το ένα αυτί δέ μπορει να έχει σωστή ακοή απο μόνο του, και πάντα χρειάζεται το ζευγάρι του. Πιό συγκεκριμένα αυτό που βοηθάει τον άνθρωπο να διακρίνει τα σύμφωνα του λόγου και κατ επέκταση την ομιλία είναι η χρήση καί των δύο αυτιών. Άν κλείσουμε το ένα απο τα δύο αυτιά μας, και δεδομένου οτι δέ μπορουμε να πετύχουμε 100% απομόνωση του ενος αυτιού, και δοκιμάσουμε να παρακολουθήσουμε μιά συνομιλία, θα παρατηρήσουμε οτι καθίσταται αδύνατο να διαχωρίσουμε τις λέξεις καθώς ακούμε μεν επαρκώς δυνατά, μιας και το ελεύθερο αυτί μας λαμβάνει πλήρη ήχο, αλλα δέ μπορούμε να ακούσουμε καθαρά ωστε να καταλάβουμε τί ακουμε

Και εδώ έρχεται το συνηθέστερο παράπονο των βαρηκόων:

"ακούω αλλα δέν ξεχωρίζω τί ακούω"

 

Δεδομένου οτι η πλειοψηφία των βαρηκόων παγκοσμίως αντιμετωπίζουν αμφίπλευρη βαρηκοΐα, συνίσταται η χρήση δύο ακουστικών βαρηκοΐας.

Σύμφωνα μάλιστα με την έρευνα των Noble, Gatehouse το που δημοσιεύθηκε στο PubMed το 2006 και την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, σε 144 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες με τη χρήση ενός ακουστικού βαρηκοΐας είχαν σημαντική βελτίωση της επικοινωνίας σε ήσυχο περιβάλλον χωρίς έντονο περιβαλλοντικό θόρυβο με ένα ή δυο συνομιλητές, σε αντίθεση με ηχητικά περιβάλλοντα υψηλότερης δυσκολίας όπως εξωτερικοί χώροι και θορυβώδεις συγκεντρώσεις, όπου η χρήση των δύο ακουστικών βαρηκοΐας (ή αλλιώς η αμφίπλευρη ενίσχυση ακοής) παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα επικοινωνίας των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζουμε ένα ακουστικό βαρηκοΐας είναι οι εξής:

 

  1. Μονόπλευρη Βαρηκοΐα, όταν δηλαδή το ένα αυτί χρήζει ακουστικού βαρηκοΐας ενώ το άλλο δεν παρουσιάζει απώλεια ακοής.
  2. Μονόπλευρη Κώφωση, όταν δηλαδη το ένα αυτί χρήζει ακουστικού βαρηκοΐας ενώ το άλλο είναι πλήρως κωφό. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν και Cros ή BiCros συστήματα.
  3. Όταν συντρέχουν οικονομικοί λόγοι για τους οποίους δέ μπορεί ο βαρήκοος να αγοράσει δύο ακουστικά βαρηκοΐας ώστε να αντιμετωπιστεί πλήρως η πάθηση του.

Κατά τις περιπτώσεις μονόπλευρης εφαρμογής ακουστικού σε αμφίπλευρη βαρηκοΐα, προκύπτει μεν το προφανές πλεονέκτημα του μειωμένου κόστους αλλά προκύπτουν επίσης και μερικά μειονεκτήματα.

 

  1. Απώλεια διάκρισης ομιλίας σε θόρυβο.
  2. Απώλεια διάκρισης ομιλίας σε παρέα άνω των 3 ων ατόμων.
  3. Ακουστική Υστέρηση. Το αυτί που δέν εφαρμόζουμε ακουστικό παρότι χρειάζεται παρουσιάζει αυξημένη αδράνεια και υστέρηση σε σχέση με το αυτί που εφαρμόζουμε το ακουστικό, και αυτό ειναι πιό δυσκολο να ανατραπεί με μεταγενέστερη εφαρμογή δεύτερου ακουστικού.
  4. Μονόπλευρη απολαβή ήχων.
  5. Απώλεια κατευθυντικότητας ήχου. Αντιλαμβανόμαστε όλους τους ήχους απο την πλευρά που εχει εφαρμοστεί το ακουστικό.
  6. Αυξημένη ένταση ακουστικού. Κατα την μονόπλευρη εφαρμογή σε αμφίπλευρη βαρηκοΐα το ακουστικό ρυθμίζεται 16-20dB υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη αμφίπλευρη εφαρμογή. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για το αν θα εφαρμοστούν ακουστικά ενδοκαναλικού τύπου (αθέατα) ή εξωτερικά ακουστικά.Μονόπλευρη ή Αμφίπλευρη Εφαρμογή

 

Εάν παρόλα αυτά η επιλογή του βαρήκοου είναι η μονόπλευρη εφαρμογή τότε σημαντικότατη είναι η επιλογή πλευράς εφαρμογής.

Σε περίπτωση παρόμοιας βαρηκοΐας και στα δύο αυτιά συνήθως ρόλο παίζει η ευχρηστία του ασθενούς (αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας).

Όταν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δυο αυτιά είθισται να επιλέγουμε το λιγότερο βαρήκοο αυτί. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί κανόνα, καθώς ο στόχος είναι να επιλεγεί το αυτί με καλύτερη διακριτική ικανότητα ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο σύνολο της ακοής.

 Στο διπλανό γράφημα βλέπουμε την διαμόρφωση της ακουστικής ικανότητας και της διάκρισης της ομιλίας σε διαφορετικά ακουστικά περιβάλλοντα κατα την φυσική ακοή, και με την αποκατάσταση ακοής μέσω ενός ή δύο ακουστικών βαρηκοΐας. Όπως προκύπτει η διαφορά μονόπλευρης και αμφίπλευρης εφαρμογής είναι πολύ πιο έντονη όσο πιο θορυβώδες και πολύπλοκο ηχητικά είναι το περιβάλλον ακοής στο οποίο βρισκόμαστε.

Free Joomla! template by Age Themes